Taskforce Fashion 2019

#1
FASHION AFTER FLOOD

De Taskforce Fashion ~ Fashion After Flood ontwerpers en begeleiders. Van links naar rechts:  Yamuna Forzani, Karin Vlug, Lidewij van Twillert, Lisa Konno, Al Mamoun Benmira, Linda Valkeman, Susanne Vegter (begeleider Amsterdam), Eric-Jan Pleijster (gastspreker), Christa van der Meer, Tim Prins (begeleider Maastricht), Jessica van Halteren, Anouk van de Sande, Anouk van Klaveren, Vera de Pont, Gino Anthonisse en Tjeerd Veenhoven (begeleider Arnhem). Niet op de foto: Carmen Hogg, Dewi Bekker + Rosanne van Wijk.  credits: Team Peter Stigter

De Taskforce Fashion ~ Fashion After Flood ontwerpers en begeleiders. Van links naar rechts: Yamuna Forzani, Karin Vlug, Lidewij van Twillert, Lisa Konno, Al Mamoun Benmira, Linda Valkeman, Susanne Vegter (begeleider Amsterdam), Eric-Jan Pleijster (gastspreker), Christa van der Meer, Tim Prins (begeleider Maastricht), Jessica van Halteren, Anouk van de Sande, Anouk van Klaveren, Vera de Pont, Gino Anthonisse en Tjeerd Veenhoven (begeleider Arnhem). Niet op de foto: Carmen Hogg, Dewi Bekker + Rosanne van Wijk. credits: Team Peter Stigter

 

De eerste gezamenlijke activiteit van Taskforce Fashion is Fashion After Flood, waarbij 15 mode-vormgevers via o.a. workshops en field trips uitgedaagd worden om zich te buigen over een actueel maatschappelijk vraagstuk: de stijgende (zee)waterspiegel. Als de klimaatverandering doorzet op haar huidige tempo zijn Amsterdam, Den Haag en Rotterdam anno 2300 volledig onder water verdwenen (zie scenario schets Dr. Kim Cohen - Universiteit Utrecht). De Veluwe is dan inmiddels een eiland geworden, waarop Arnhem, Ede en Apeldoorn ternauwernood een plek hebben. Maastricht is de uitvalsbasis geworden voor kustplaatsen als Tilburg en Eindhoven. Dit toekomstscenario - dat eerder dit jaar aandacht kreeg via Vrij Nederland - schetst een mogelijke realiteit die niet alleen om verbeeldingskracht vraagt, maar ook om oplossingsrichtingen voor nieuwe samenlevingsvormen, businessmodellen en ontwerppraktijken.

FASHIONCLASH, M-ODE en State of Fashion dagen de ontwerpers gedurende vier maanden uit om te reflecteren op de impact van hun werk, om hun kennis, visie en expertise in te zetten, en om vanuit dit toekomstperspectief te onderzoeken hoe mode van waarde kan zijn. In teams van vijf zoomen de ontwerpers in op drie steden in Nederland: Maastricht, Arnhem en Amsterdam. Vanuit diverse invalshoeken - als designer, als Nederlander en als mens - bekijken ze de toekomst van deze steden door de ogen van mode en ontwikkelen ze innovatieve ideeën en oplossingen die het denken over een toekomst met water accelereren.

Volg onze tijdreis vanaf 1 juli via taskforcefashion.nl.

Vera de Pont